Disclaimer

De op deze website vertoonde informatie wordt door Cirpa® met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Cirpa® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie.

Alle afbeeldingen op de site, waaronder begrepen alle teksten, foto’s, grafisch materiaal, grafieken, (handels)namen, logo’s en alle merknamen zijn het volledig eigendom van danwel in licentie bij  Cirpa® en vallen onder het copyright, recht van handelsmerk en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het (intellectueel) eigendomsrecht wordt op generlei wijze overgedragen aan de (juridische) entiteit die toegang heeft tot deze internetsite.

Verwijzingen naar sites die niet door Cirpa® wordt onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Cirpa® uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Cirpa® niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cirpa®.