Hoe werkt Cirpa®?Ontwerp en pas de circulaire sandwichpanelen van Cladding Point B.V. toe en besteed extra aandacht aan de losmaakbaarheid van uw gevel, scheidingswanden en plafonds.

Registreer uw project op: www.cirpa.nl.

Middels deze inschrijving ontvangt u als opdrachtgever na levering en betaling de terugnamegarantie van Hans van der Meijs B.V. en het materiaalpaspoort van Cladding Point B.V.

Vraag uw subsidie aan via de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) MIA en/of Vamil regeling(en).

Er volgt in overleg eens per 5 jaar een inspectie door Hans van der Meijs B.V. Eventueel sluit de eindgebruiker een onderhoudscontact af met Hans van der Meijs B.V.

Hans van der Meijs B.V. biedt u bij het terugnamemoment een marktconforme prijs voor de circulaire sandwichpanelen.

Einde levensduur van uw gebouw? U demonteert zelf of laat uw sandwichpanelen demonteren door Hans van der Meijs B.V. (kosten hiervoor zijn in overleg).

De sandwichpanelen dienen na een deugdelijke, correcte en zorgvuldige demontage gereed te zijn voor vervoer en worden ingenomen door Hans van der Meijs B.V.

Hans van der Meijs B.V. verzorgt het hergebruik van de desbetreffende sandwichpanelen.


Met Cirpa®
kan uw financiële netto-voordeel oplopen tot 14%


Door te werken met Cirpa® kan uw netto-voordeel met de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) MIA regeling oplopen tot 14% van uw totale investeringsbedrag. Cirpa® is hiermee de absolute koploper! De voorwaarden van de MIA regeling zijn o.a. dat 25% demontabele en herbruikbare bouwproducten van toepassing moeten zijn, waarbij de losmaakbaarheidsindex is berekend volgens het rapport ‘Circular Buildings – methodiek losmaakbaarheid v2.0’ moet gelden. Om een maximaal fiscaal voordeel te behalen van 45% dient de opdrachtgever te voldoen aan de gestelde eisen zoals deze benoemd zijn in de code G 6100 (circulair utiliteitsgebouw). Hierbij worden verschillende keuzes voorgelegd onder de categorie A, B en C. Er wordt gesproken over een circulair gebouw wanneer er minimaal aan een van de drie voorwaarden wordt voldaan of een combinatie ervan. Daarnaast is het mogelijk te bouwen met elementen die demontabel worden aangebracht en herbruikbaar. Voor veel utiliteitsgebouwen, ontwikkelt met circulaire sandwichpanelen van Cladding Point B.V. geldt dat het benoemde percentage en gestelde eisen relatief makkelijk gerealiseerd kunnen worden. Door dit demontabel bouwsysteem en aantoonbaar hergebruik voldoen wij aan de meest recente voorwaarden. (Bron: RVO regelgeving, januari 2023)

Cirpa® verwijst u voor meer informatie en de meest recente financiële voordelen naar RVO

Raadpleeg voor advies en begeleiding van uw project AdviesbureauCOR


Ook kan de stichting Building for Good u adviseren over de partners die voldoen aan de specifieke productkwalificaties

Wist u dat?

“Het fiscale voordeel direct voor de opdrachtgever is?”


Aanvragen/ gebruik maken van MIA en Vamil

Dan moet u uw investering aanmelden binnen 3 maanden nadat u de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan.

Wat is de MIA?
MIA staat voor Milieu-investeringsaftrek. Als u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen investeert, kunt u via de Milieu-investeringsaftrek een groot percentage van uw investering in mindering brengen op uw fiscale winst. Het effect: u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. De MIA komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Een belangrijke voorwaarde voor de MIA is dat het bedrijfsmiddel of de techniek waarin u investeert op de Milieulijst staat. Het moet voldoen aan de beschrijvingen op deze lijst.

Wat is Vamil?
De Vamil houdt kort gezegd in dat u tot 75% van een Milieu-investering willekeurig mag afschrijven. U hoeft dus 75% van de investering niet gespreid af te schrijven, zoals u normaal doet bij afschrijven. Het
voordeel van sneller afschrijven is dat u de fiscale winst in een jaar flink kunt drukken. Dat betekent automatisch dat u minder belasting betaald.

MIA en Vamil combineren
Beide regelingen zijn fiscaal aantrekkelijk en mogen in veel gevallen gecombineerd worden. Afhankelijk van de code die een bedrijfsmiddel heeft op de Milieulijst, mag u de MIA combineren met de Vamil. Het gaat om bedrijfsmiddelen met de code A en B. Dit betekent dubbel voordeel. U mag een percentage van de investering van de winst aftrekken én u mag de investering willekeurig afschrijven.