Ontwerpprincipes Cirpa®

Door onze transparante meetbaarheid maken we hele grote duurzame stappen. De EPD’s *1  van onze circulaire sandwichpanelen zijn door het Nibe opgenomen in de NMD *2 in de hoogste categorie.
De EPD’s vormen rekenbladen en worden onderbouwd door de LCA’s *3 , die als input dienen voor het rekeninstrument en nodig zijn voor de berekening van de MPG *4.

Door de circulaire sandwichpanelen van Cladding Point B.V. te selecteren verlaagt u de milieuschades met het gebouw met maar liefst 40% minder milieu-impact en kan de gebouweigenaar rechtstreeks optimaal profiteren van de fiscale voordelen en subsidies en maakt u hierdoor meer kans maakt om te kunnen/mogen bouwen.

De gunstige EPD’s van de circulaire sandwichpanelen van Cladding Point B.V. dragen zeer positief bij aan behalen van certificeringen zoals BREEAM-NL of LEED.

Met onze producten kunt u ontwikkelen met de laagste schaduwprijs in de markt.

Bij een revitalisatie is het van belang dat wordt nagedacht over de verschillende levensduren van gebouwdelen en -functies. Door onze producten aantoonbaar te hergebruiken blijven onze circulaire sandwichpanelen in de keten en is het ontwerpen met het Cirpa® de enige juiste keuze.

Een groot voordeel om bestaande en nieuwe gebouwen op deze manier te ontwikkelen is dat het gebouw volledig circulair wordt samengesteld met onderdelen die afzonderlijk van elkaar uitneembaar zijn en dus vervangbaar. Zo blijven de onderdelen van elkaar gescheiden en kunnen daarom   hoogwaardig in de keten worden hergebruikt of gerecycled. Daarnaast stelt het de eindgebruiker goed in staat om een goede MJOP (Meer Jaren Onderhouds Planning) toe te passen en komt zij/hij niet voor onnodige verrassingen te staan

*1 Environmental Product Declaration
*2 Nationale Milieudatabase
*3 Life Cycle Assessment
*4 Milieu Prestatie Gebouwen

Laagste schaduwprijs in de markt

De schaduwkosten (ook wel schaduwprijs) van een product of project vat alle relevante milieueffecten samen in één enkele score van milieukosten. Met betrekking tot de milieuprestaties worden de eisen steeds hoger voor de bouwsector. Door te werken met de circulaire sandwichpanelen van Cladding Point B.V. werkt u met de laagste schaduwprijs in de markt. Hierdoor profiteert u van de meest lage LCA. Door continue bezig te zijn met duurzaamheid en te innoveren hebben wij onze kosten weten te verlagen. Dit Alles komt ten gunste van uw berekening voor Milieu Prestatie Gebouw (MPG)

€ 2,36 m²

 

 

 

Wist u dat?

  “Ons circulaire sandwichpaneel niet verandert is”

Het circulaire sandwichpaneel van Cladding Point B.V. verandert niet voor u. Uw project wordt nog steeds aangekleed met een hoogwaardig sandwichpaneel van BusinessLine of Brucha. Echter is de data van het product sterk verbeterd! Dit komt onder andere door een ketensamenwerking waarbij hergebruik van het sandwichpaneel gegarandeerd wordt en de milieu-impact met 40% wordt verlaagd.

 

Met Cirpa® kan uw netto voordeel oplopen tot 14%

Door te werken met Cirpa® kan uw netto voordeel met de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
MIA regeling oplopen tot 14% van uw totale investeringsbedrag.
Cirpa® is hiermee de absolute koploper!

Voor meer informatie kijk op de pagina: hoe werkt het