Over Cirpa®

Cirpa® is een samenwerking van twee innovatieve bedrijven Cladding Point B.V. en Hans van der Meijs B.V.
Het Cirpa
® concept is ontstaan uit behoefte en besef; we willen het beter doen voor het welzijn van mens, dier en onze aarde. Met Cirpa® besparen we grondstoffen en verlagen we meetbaar de milieu-impact van onze circulaire sandwichpanelen.
Wij bieden u als Cirpa
® een terugnamegarantie en een materiaalpaspoort en zorgen ervoor dat onze producten voortbestaan in nieuwe toepassingen. Binnen het Cirpa® concept hechten wij veel belang aan een integrale monitoring van de eigen waardeketen; vermindering van de CO2-uitstoot en zorgvuldig gebruik van hulpbronnen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is topprioriteit.

10 redenen om voor Cirpa® te kiezen

Meer bouwkans door een lagere milieulast;
Het concept voldoet als eerste aan de RVO MIA/Vamil regelingen (2023).
Dit door aantoonbaar demontabel te bouwen volgens de methoden van de Circular Buildings;
Fiscaal voordeel rechtstreeks voor de opdrachtgever van maximaal 45% haalbaar van het totale investeringsbedrag.
Dit kan oplopen tot een netto voordeel van
maar liefst 14%;
Staat voor aantoonbaar hergebruik van onze circulaire sandwichpanelen;
Een terugnamegarantie tot 40 jaar na leveringsdatum;
Levert een projectgebonden materiaalpaspoort aan;
Bij innamen  altijd een marktconform aanbod op deze sandwichpanelen;
• Onze sandwichpanelen beschikken over het BES 6001 (Excellent) certificaat en het ISO 14001 Managementsysteem;
Hoogste score BREEAM NL en LEED haalbaar;
Geen stortkosten aan het einde van de looptijd

                                                                                                                             

Cirpa® staat voor hergebruik.
Recyling is voor ons plan B”

Bij Reuse (hergebruik) wordt de levensduur van ons circulaire sandwichpaneel binnen het Cirpa® concept aantoonbaar verlengd. Bij recycling wordt een afvalstof omgevormd tot een nieuw product of krijgt een andere bestemming.  Hergebruik en recycling zijn beiden belangrijk, omdat onze grondstoffen een keer uitgeput raken. Hergebruik staat een stuk hoger op de R-ladder. De R-ladder geeft de mate van circulariteit aan. Hoe hoger een strategie op de R-Ladder staat, hoe meer circulair de strategie is. Door onze producten te hergebruiken besparen we op onze grondstoffen en is er geen onnodige energie meer nodig. Bij recycling zijn er altijd kosten voor de eindgebruiker. Door onze terugnamegarantie zijn deze kosten er niet!

 

 

Het Cirpa® concept is aantoonbaar circulair!


De afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt aan het aantoonbaar circulair maken van onze bedrijfsvoeringen. Dit hebben wij met het Cirpa® concept weten te realiseren. Dit door niet alleen aan de voorkant bezig te zijn met het verduurzamen, maar juist ook het sluiten, of beter gezegd het niet sluiten van de keten. Wij hebben o.a. gekeken naar het verduurzamen van onze producten, maar ook de afvalkant hebben we goed in kaart weten te brengen. Een heel groot deel van de sandwichpanelen wordt op dit moment aan het einde van de gebruiksduur gestort of gerecycled. Ook producten die nog goed zijn en nog voor een (on)bepaalde tijd opnieuw ingezet kunnen worden in de keten. Hierdoor gaan kostbare grondstoffen verloren en is het verbruik onnodig hoog. Daarom heeft Cirpa® ingezet op een 100% ketensamenwerking met aantoonbaar hergebruik. Recycling is voor ons plan B.
Cirpa
® gaat voor het hoogst haalbare op het gebied van duurzaamheid.

1 Procent hergebruik
1 Jaar terugnamegarantie
1 Procent ketensamenwerking
1 Euro laagste schaduwprijs

Terugnamegarantie

In het Cirpa® concept garandeert Hans van der Meijs B.V. tot maar liefst 40 jaar na levering van de circulaire sandwichpanelen een terugnamegarantie. Dit zorgt voor een afvalbeperking door direct en indirect hergebruik. Deze terugnamegarantie is automatisch gekoppeld aan het adres waar het gebouw wordt geplaatst en wordt direct verstrekt aan de gebouweigenaar. Binnen het Cirpa® concept zal Hans van der Meijs B.V. de teruggenomen producten op een juiste manier terugbrengen in de keten en biedt u bij het terugnamemoment een marktconforme prijs voor de circulaire sandwichpanelen.

 

Materiaalpaspoort

Hoe circulair is een product? Producenten en afnemers in de maakindustrie hebben behoefte aan eenduidige en uniforme meetmethode om circulaire data van een product vast te leggen. Daarom biedt Cladding Point B.V. u binnen het Cirpa® concept een materiaalpaspoort . Wij brengen onze circulaire sandwichpanelen opnieuw in de keten. Dan lukt dat alleen als de grondstoffen herkenbaar zijn. Door betrouwbare en consistente data te bieden over herkomst, eigenschappen, certificering, gebruik en beschikbaarheid van materialen, wordt hergebruik en recycling bevorderd en eenvoudiger gemaakt. Ook kunnen materialen en producten makkelijker worden vergeleken tijdens ontwerp of inkoop. Het materiaalpaspoort is mede nodig om gebruik te kunnen maken van de MIA en Vamil regeling en zo voor uw project het maximale financiële voordeel te behalen.

Wij staan graag voor u klaar en u kunt ons vrijblijvend contacteren voor meer informatie of een persoonlijke afspraak.

Voor het klimaat
Voor het klimaat

Verantwoord ondernemen
Verantwoord ondernemen

Circulaire Bouweconomie
Circulaire Bouweconomie

Samen bouwen
Samen bouwen